قالب های پریفورم

قالب های پریفورم
2019-11-26

قالب های پریفورم

یکی از مهمترین روش های رایج در شکل دهی پلاستیک فرآیند قالبگیری می باشد،این فرآیند قابلیت تولید قطعات سه بعدی و پیچیده را در زمان کوتاه دارد.
مراحل قالبگیری پریفرم به ترتیب:

۱)بسته شدن قالب پریفرم ،۲)عمل تزریق قالب پریفرم ،۳)نگهداری فشار قالب پریفرم،۴)تغذیه مواد قالب پریفرم،۵) خنک کاری قطعه در قالب،۶)باز شدن قالب پریفرم ودر نهایت خروج پران از درون قالب پریفرم .

ویژگی های قالب پریفرم گروه تولیدی و سازنده قالب های پریفرم پارت پت :

قالبهای پریفرم بادوام و دارای استیل عالی و ممتاز .

قالب های پریفرم ساخته شده از قالب میانی و طراحی جدید بدنه قالب پریفرم

طراحی استاندارد قطعات مختلف قالب پریفرم

تولید استاندارد قطعات مختلف قالب پریفرم

استفاده از ماشین آلات پیشرفته جهت بارگیری قالب های پریفرم

سیستم سنجش یکپارچه در قالب پریفرم

پاسخ بدهید