نمونه کار قالب برق

نمونه کار قالب برق
2019-11-26

قالب قطعه اتصال دو سیم برق در داخل زمین و جاهایی که پر خطر می باشد

این قالب در 3 سایز متفاوت بزرگ ، متوسط و کوچک طراحی و ساخته شد.

 

سایز و مدل این قطعه بر اساس مشورتهای متعدد با کارفرما طراحی و ساخته شد.

 

 

طراحی های دیگری در دست سفارش و طراحی می باشد.

 

بعد از طراحی و ساخت اولین قالب ، محصول توسط کارفرما فاینال(تایید) گردید

 

 

اگر طراحی هایی مشابه این موارد داشتید شرکت ما با آغوش باز استقبال می نماید.

 

 

 

پاسخ بدهید