نمونه کار قالب درب کالن

نمونه کار قالب درب کالن
2019-11-26

طراحی و ساخت انواع قالب درب کالن

 

طراحی و ساخت انواع قالب با سایزهای متفاوت برای درب گیربکسی کالن

این محصول جهت صادرات برای کشور عراق طراحی و ساخته شده است.

 

نمونه کار بعد از طراحی تحویل کارفرما داده شده و رضایت ایشان جلب گردید.

ظرافت در کار تولید قالب درب کالن بسیار مهم می باشد .

 

پاسخ بدهید